Västerås Tidning
V 41

Vecka 41 2020 är det ett repotage i Västerås Tidning.